Vörösmarty, a magyar nyelv tudósa

Czuczor Gergely és Vörösmarty Mihály nyelvtankönyvének kézirata
Czuczor Gergely és Vörösmarty Mihály nyelvtankönyvének kézirata

A magyar nyelv ügye az 1843–1844-es országgyűlésen diadalmaskodott, törvény mondta ki, hogy a magyar legyen a közoktatás nyelve. Sürgősen magyar nyelvű tankönyvekre volt szükség: Vörösmarty Czuczor Gergellyel közösen Elemi Magyar Nyelvtant írt a középiskolák első három osztálya számára.

Vörösmarty Mihály Gondolatok a’ magyar nyelv eredetéről című cikkének kézirata
Vörösmarty Mihály Gondolatok a’ magyar nyelv eredetéről című cikkének kézirata

A Tudós Társaság a magyar nyelv ügyét pályázatok kiírásával is támogatta, 1848-ig hétszer tűzött ki nyelvtudományi pályakérdést. Vörösmarty minden alkalommal a bírálók között volt, hat esetben ő írta meg a jelentést is.

Magyar helyesírás és szóragasztás főbb szabályai
Magyar helyesírás és szóragasztás főbb szabályai

Vörösmarty volt az, aki javasolta helyesírásunk főbb szabályainak rögzítését, és a Tudós Társaság 1832-ben kiadta a Révai Miklós elveit követő első magyar helyesírási szabályzatot, A magyar helyesírás és szóragasztás főbb szabályait. A szabályokat Vörösmarty öntötte végső formába.