Előadások Vörösmartyról

18.00-18-30 A Szózat kéziratának története
Babus Antal, irodalomtörténész, kézirattáros, Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye, MTA Könyvtár és Információs Központ

Babus AntalVörösmarty Mihály 1835-ben vetette papírra a Szózat első két versszakát, de a költeményt 1836-ban fejezte be, napvilágot pedig 1837 elején látott a Bajza József szerkesztésében megjelenő irodalmi almanachban, az Aurorában. Aktuális vers, kora forrongó politikai eseményei szülték. Abban teljes az egyetértés, hogy a Szózat szellemisége, sőt szókincse is Széchenyi István műveinek köszönheti a legtöbbet.


19.00-19.30 A Szózat eszmei előzményei
Szilágyi Márton, tanszékvezető, egyetemi tanár, XVIII-XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, ELTE BTK

Szilágyi MártonLehet-e bármit mondani egy olyan, a magyar közösségi tudat számára szinte szakrálisnak számító versről, mint Vörösmarty Mihály Szózata? Lehetséges-e valóban versként, irodalmi szempontból elemezhető szövegként viszonyulni hozzá? Milyen kontextusok rendelhetők hozzá a Szózathoz, ha valóban érteni is akarjuk?

Az előadás arra tesz kísérletet, hogy Vörösmarty művét megpróbálja mind keletkezésében, mind hatásában irodalmilag elemezni, amellett érvelve, hogy valóban a 19. század eleji magyar irodalom egyik kulcsfontosságú alkotásáról van szó. S amelyet érdemes elemző módon is megértenünk.


20.00-20.30 Vörösmarty bordalai
Szörényi László, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály Neolatin Témacsoportjának vezetője, kutató professor emeritus, az intézet korábbi igazgatója

Szörényi LászlóVörösmarty a legszélesebb értelemben tudta hasznosítani a bordal és a borral kapcsolatos költészet ősi műfaját. Egyrészt a legmagasabb dithürambikus hangokat képes megütni, nem véletlen, hogy a Fóti dal sokáig olyan híres volt, mint Kölcsey Himnusza; a reformkorban mindkét verset a nemzet imájának tartották. Másrészt a Rossz bor és a Jó bor című szatirikus, illetve tájdicsérő költeményeiben egyszerre tudja a költőket sújtó nyomort és az irántuk az olvasók részéről megnyilvánuló szeretetet megeleveníteni.