Vörösmarty-túra

A „Hazádnak rendületlenül” Vörösmarty Mihály hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában című nagy sikerű kiállításunkat ezen az éjszakán ismét bemutatjuk munkatársaink kalauzolásával. A könyvtárépület különböző pontjain elhelyezett tárlókban a hagyatékban található kéziratok nemes másolatai mellett számos tárgyi emléket is kiállítunk – egyúttal lehetőséget nyílik arra, hogy vendégeink megismerhessék az épületet, annak látogatható és az olvasók elől rejtve maradó részeit is.

A kiállításon Vörösmarty Mihály életének és munkásságának nyolc aspektusát ismerhetik meg az érdeklődők. A családi ereklyék és tárgyi emlékek a költő élettörténetét elevenítik meg, a hozzá írott levelek kortársaihoz fűzött barátságaiba engednek bepillantást. A válogatott kéziratokon keresztül megidézzük a lírikus, a drámaíró és az epikus Vörösmartyt egyaránt. Kevéssé ismert, de nagy jelentőségű nemzeti költőnk nyelvtudósi és drámafordítói munkássága is. Az egész nemzet közös kincsévé, nemzeti énekünkké vált az 1835-ben elkezdett és 1836-ban befejezett Szózat, amelynek kéziratát külön tárlóban mutatjuk be.

Regisztráció a Vörösmarty-túrára