Előadások

Dr. Velkey FerencDr. Velkey Ferenc


a Debreceni Egyetem Modernkori Magyar Történeti Tanszékének egyetemi docense. Kutatási területe a reformkor politikai gondolkodástörténete: Széchenyi István pályája, politikai önmeghatározásai; az eszmei-politikai orientációk, politikai beszédmódok, programok, kapcsolati hálók elemzése.

Előadása:

Nyitottság és exkluzivitás – A pesti Nemzeti Kaszinó és az alapító elit-koncepciója

 

 

Fónagy ZoltánDr. Fónagy Zoltán


az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. Korábban a bécsi Collegium Hungaricum tudományos igazgatóhelyettese (2003–2004), majd igazgatója (2004–2009). 2010-ben a Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki. Kutatási területe a 19. századi magyar történelem, társadalom-, gazdaság- és művelődéstörténet, a hétköznapi élet története, történeti kartográfia, történeti statisztika. A „Mindennapok története” címmel ismeretterjesztő blogot vezet.

Előadása:

“Egy igen számos család főnöke vagyok.” Széchenyi István mint apa és mostohaapa